Oddelenie materiálov a technológií je zamerané na technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku. Veľký dôraz je kladený na meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov, výber postupov a toku výroby, ako aj na výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami.