Oddelenie aplikovanej elektrotechniky a materiálov je zamerané na technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku. Veľký dôraz je kladený na meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov, výber postupov a toku výroby, ako aj na výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami. Súčasťou pedagogickej a výskumnej činnosti je aj vývoj, konštrukcia a diagnostika elektrických strojov, prístrojov, pohonov a výkonovej polovodičovej techniky.