Program Committee:

Organization Committee:

Lelák Jaroslav Packa Juraj
Ďurman Vladimír Poljovka Peter
Ferenčíková Anna Šály Vladimír
Kopča Miroslav Verbich Otto
Váry Michal Firický Eduard
Kusko Martin Perný Milan
Petrášová Eva

Lelák Jaroslav

Packa Juraj

Ďurman Vladimír

Poljovka Peter

Ferenčíková Anna

Šály Vladimír

Kopča Miroslav

Verbich Otto

Váry Michal

Gejza Nagy

Kusko Martin

Perný Milan

Petrášová Eva

Budaj Ján